Αναφέρεται στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, το οποίο διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου στην Τεχνολογική κατεύθυνση. Αποτελεί μάθημα που εξετάζεται στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.