Στη συγκεριμένη ενότητα παρουσιάζονται πιθανές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την προετοιμασία του πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων ictEurope