Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη 19  Ιουλίου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

2.  Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 ώρες 12:00 - 15:00

 

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης

Επίπεδα B2, C1 και C2

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ

 

Για ημερορμηνίες εξετάσεων

Επικοινωνείστε μαζί μας


Ημερομηνίες   
Προφ/κά Γραπτά
15/7/2017
x x
21/10/2017 x x