Περιέχονται οι ασκήσεις και οι απαντήσεις από το Cd της ict Europe